Kinder- jongerentherapie

Binnen deze therapievorm gaan we samen onderweg met kinderen en jongeren.   Deze weg wordt afgelegd op tempo van het kind. Een veilig klimaat creëren ligt aan de basis. Via allerhande technieken proberen we samen een vertaling te geven aan onze binnenkant. We werken hier zowel van binnen naar buiten, als van buiten naar binnen.    Dit kan door te praten, allerlei creatieve technieken, verhalen, praatpapieren, muziek, dans, toneel, samen spelen... en zoveel meer.  Het kind of jongere geeft zelf aan waar hij zich comfortabel bij voelt. Ook relaxatie, focussen, EFT, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, lichaamsgerichte therapie worden gebruikt binnen de begeleiding.   

Het kind werkt hier niet alleen, ook ouders, school, broers/ zussen....worden betrokken in hun proces. Het netwerk is een sterk gegeven, zeker om datgene wat binnen therapie wordt aangereikt voort te zetten in het dagelijkse leven.   Dit wordt per begeleiding bekeken en wordt er ingespeeld op wat nodig is.

Wanneer jongeren zich veiliger voelen binnen een gesprek, kan dit natuurlijk ook.

Hiervoor kan je terecht bij Anneke (Ons team). Ook Bij Jasmine en Cato kan je terecht hiervoor