Creatieve lichaamsgerichte Psychotherapie

Lichaamsgerichte Psychotherapie

Veel mensen vergeten of weten niet hoe ze naar hun  lichaam luisteren. Nochtans is dit belangrijk om je goed te voelen. Lichaam en Geest zijn met elkaar verbonden!    Anneke gebruikt binnen haar sessies naast gesprekstechnieken en creatieve therapie ook relaxatie-en ademhalingstechnieken, focussen, Mindfulnesstechnieken, Yoga, EFT, aromatherapie, ... 

Ook bewegen binnen therapie kan een meerwaarde bieden(wandeltherapie, bodymap,....). 

Ook het inspelen op het sensitieve-en sensorische aspect is een belangrijk gegeven; de zintuigen staan hier centraal. 

Voor lichaamsgerichte therapie kan je terecht bij Anneke & Dieter (Ons team).

Creatieve therapieIndien de cliĆ«nt hiervoor openstaat wordt er binnen de therapie en coaching ook gebruik gemaakt van creatieve technieken zoals ; kleien, dansen, tekenen, verven, ...  


Voor creatieve Therapie kan je terecht bij Anneke (zie ons team)